Tag Archives: LINUX

How to access data from a headless m1730 DELL with broken graphics card

Published by:

dem17ll30I have one of those DELL XPS M1730 ‘s with a fried Nvidia graphics card. It still booted, but I obviously couldn’t do much, as the screen was not functioning.

These were the steps I took to access the data:

I downloaded rescuecd pld-linux , a linux live cd that has a SSH Server enabled : http://rescuecd.pld-linux.org/ and burned it to a CD.


download from here : http://rescuecd.pld-linux.org/

Then I booted the XPS from that CD. It didn’t boot right away. As I couldn’t see what was on the screen, I could only guess what it said. But pressing ESC a few time worked for me. If your laptop’s BIOS is not configured to boot from CD, you can press F12 and then one down + enter (you can’t see anything, so try to guess what order the entries in the boot menu are. Normally “CD boot” is the second entry.).

Once booted, I logged in from another PC using SSH. On windows you can use PUTY for that: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Login using ‘root’ and password ‘pld’.

pld-screen

I wasn’t able to access the drive, cause it’s RAID0 and (in my case) wasn’t set up. To set up raid I first loaded a config into the mdadm.conf using the mdadm utility used to manage and monitor software RAID devices.

I then rebooted the PC.

After it rebooted, I looked for available drives using lsblk

I examined sdb, and it seemed to be part of a raid setup:

I scanned for the array:

Now I had a new layout for the drives, as the Array came online:

Finally mounted the drive:

To get the data of, you can either use SSH or (if on windows) use WinSCP. You can donwload it here: https://winscp.net. Start WinSCP, Create a new site, fill in IP address, login and password, and connect.

wscp

Check out the man pages of the tools used:

Mdadm : https://linux.die.net/man/8/mdadm
Lsblk : https://linux.die.net/man/8/lsblk
Blkid : https://linux.die.net/man/8/blkid
Mdadm cheat Sheet : http://www.ducea.com/2009/03/08/mdadm-cheat-sheet/

Hopefully this log will help anyone. You can leave comments if you like, but I’m not experienced with mdadm. I probably can’t answers questions, but maybe other readers can. 🙂

Summary:

  1. write the config using mdadm -Es
  2. mount the array, using mount.
  3. Connect using WinSCP and recover the files

Het /proc bestandssysteem op de dreambox

Published by:

De /proc directory is een (virtueel) bestandssysteem dat denkbeeldige bestanden bevat met informatie over het systeem en de processen die er op draaien. Het bestaat niet op een disk, maar wordt “on the fly” gecreëerd door de kernel. We kunnen de structuur zien met ls /proc en we kunnen specifieke bestanden lezen met cat , bvb cat /proc/uptime (geeft de tijd dat het systeem operationeel is).

Een aantal specifieke toepassingen met proc op de dreambox:

/proc/{PID}
Een directory met bestanden die informatie bevatten over het proces met nummer {PID}. Elk proces heeft een directory onder /proc waarvan de naam gelijk is aan het {PID} PID = proces identificatie nummer. Vind PID’s via ls /proc of via het programma top.

Uitvoer van top (PID in vet):

Mem: 29604K used, 424K free, 0K shrd, 1404K buff, 4264K cached
Load average: 1.12, 1.27, 1.36 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
13733 root S 1832 13720 31.1 6.1 cammy
8076 root R 712 8056 7.7 2.3 top
13676 root S 12M 303 0.0 42.0 enigma
13691 root S 12M 13676 0.0 42.0 enigma

/proc/cpuinfo
Informatie over de processor, zoals het type, merk, model en de performance.

root@dm7000 ~ # cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : STB04xxx
clock : 252MHz
revision : 8.209 (pvr 4181 08d1)
bogomips : 250.88
machine : Dream Multimedia TV Dreambox
plb bus clock : 63MHz

/proc/interrupts : Laat zien welke interrupts er in gebruik zijn

root@dm7000 ~ # cat /proc/interrupts
CPU0
1: 33803163 IBM UIC Level dmx
2: 1738 IBM UIC Level audio
3: 274876 IBM UIC Level mpeg
7: 27391 IBM UIC Level pvr
8: 2509441 IBM UIC Level card
9: 2922158 IBM UIC Level IBM IIC
10: 2 IBM UIC Level IBM IIC
11: 127528 IBM UIC Level GPTC
16: 992074 IBM UIC Level card
18: 0 IBM UIC Edge ohci_hcd
25: 137130 IBM UIC Edge ide0
28: 3283082 IBM UIC Level eth0
29: 5 IBM UIC Edge fp
BAD: 1

/proc/ioports : Welke I/O poorten op het moment in gebruik zijn

/proc/kmsg : Kernel meldingen. (Een lange lijst meldingen die ook via SySlog kunnen uitgevoerd worden.)

/proc/net : SUBDIRECTORY met informatie over het netwerk

/proc/loadavg : De gemiddelde belasting van het systeem. De eerste drie getallen meten de CPU belasting van de afgelopen één minuut, vijf minuten en 10 minutes respectievelijk. Het getal staat voor het aantal processen dat gemiddeld in de rij staat om uitgevoerd te worden. In een systeem met één processor is dat 1 bij 100% belasting, bij een systeem met twee processors is dat 2. Er wordt ook rekening gehouden met processen die op invoer/uitvoer wachten (IO). Hoe kleiner het getal, hoe beter. Daarnaast staat het aantal lopende processen tegenover het totaal aantal (slapende) processen. Het laatste nummer tenslotte toont het PID van de laatste taak die gelopen heeft. (Het commando TOP laat deze cijfers ook zien)
Radio luisteren:

root@dm7000 ~ # cat /proc/loadavg
1.28 1.38 1.35 1/58 7967

Radio luisteren en tegelijk SAT-FIND functie aan:

root@dm7000 ~ # cat /proc/loadavg
2.63 1.84 1.48 1/57 7998

/proc/meminfo : Informatie over geheugengebruik, zowel fysiek als swap
/proc/stat : Diverse statistieken over het systeem
/proc/uptime : Hoelang het systeem al ingeschakeld is
/proc/version : De kernelversie

bronnen:
doc.nl.linux.org
redhat.activeventure.com

Dreambox linux commando’s : processen

Published by:

Dit zijn linuxcommando’s (bruikbaar op de dreambox) waarmee we via telnet kunnen zien waarmee de box bezig is.

ps
Met “ps” zien we welke processen er lopen.

ps -ag
Met “ps -ag” zien we alle processen.

Console uitvoer van ps op de dreambox 7000 met Gemini image

kill {PID}
Met “kill” kunnen een proces volgens PID stoppen.
voorbeeld: kill 1012

killall {PROCESS NAAM}
Met “killall” kunnen we alle processen met een bepaalde naam stoppen.
voordeeld: killall enigma

top
Met “top” roepen we een overzicht op van alle lopende processen met daarbij informatie over CPU load en geheugen.

Console uitvoer van top op de dreambox 7000 met Gemini image

Linux voor beginners : het gratis starter pack

Published by:

Als je net als ik met Linux begint, heb je de eerste weken meer vragen dan antwoorden en bijna alles wat je doet loopt verkeerd af. Om de frustratie nog groter te maken lijkt het alsof alle Linux kenners kilometers ver op je vooruit zijn. Hun antwoorden en oplossingen die je kan vinden op het internet zijn gefragmenteerd en cryptisch. Maar als je genoeg geduld hebt en niet opgeeft vind je af en toe een artikel in begrijpbare taal. Zo sukkel je dan van het ene probleem in het andere, tenminste, als je hier stopt met lezen. Want de jongens van Linux Format hebben een fantastisch boek geschreven voor de beginners. Het 130 pagina’s tellende boek leidt je doorheen het hele OS, geeft tips en lost problemen op. Maar het toppunt moet nog komen. Je kan het GRATIS downloaden bij Tuxradar. Geïnteresseerd? Surf naar Download the Linux Starter Pack.

Bad Behavior has blocked 956 access attempts in the last 7 days.