Superhandige kleine DHCP server

Bij de installatie van een adhoc netwerk is het niet nodig alle computers in het netwerk een vast IP adres te geven. Als een computer is ingesteld om gebruik te maken van DHCP (standaard) geeft Windows XP automatisch via Wireless Zero Configuration een IP adres aan het systeem. Dat systeem geeft een adres uit de reeks 169.254.?.? als er geen DHCP in het netwerk staat, wat meestal het geval is in een ad hoc netwerk.

In sommige omstandigheden is het niet gewenst of is het onmogelijk om vaste adressen te gebruiken. Dan is de activering van een DHCP server op één van de computers in het ad hoc netwerk een oplossing. Het probleem is echter dat alleen windows servers een DHCP server aan boord hebben. Daarvoor is het gebruik van een kleine DHCP server die gemakkelijk op een client pc kan draaiën handig.

DHCP server for windows is een erg eenvoudig en makkelijk te gebruiken implementatie van een DHCP-server voor Windows. De configuratie alsook de cliënt “databank” worden bewaard in een INI-bestand. De DHCP-server draait zonder installatie.

Leave a Comment