Het /proc bestandssysteem op de dreambox

De /proc directory is een (virtueel) bestandssysteem dat denkbeeldige bestanden bevat met informatie over het systeem en de processen die er op draaien. Het bestaat niet op een disk, maar wordt “on the fly” gecreëerd door de kernel. We kunnen de structuur zien met ls /proc en we kunnen specifieke bestanden lezen met cat , bvb cat /proc/uptime (geeft de tijd dat het systeem operationeel is).

Een aantal specifieke toepassingen met proc op de dreambox:

/proc/{PID}
Een directory met bestanden die informatie bevatten over het proces met nummer {PID}. Elk proces heeft een directory onder /proc waarvan de naam gelijk is aan het {PID} PID = proces identificatie nummer. Vind PID’s via ls /proc of via het programma top.

Uitvoer van top (PID in vet):

Mem: 29604K used, 424K free, 0K shrd, 1404K buff, 4264K cached
Load average: 1.12, 1.27, 1.36 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
13733 root S 1832 13720 31.1 6.1 cammy
8076 root R 712 8056 7.7 2.3 top
13676 root S 12M 303 0.0 42.0 enigma
13691 root S 12M 13676 0.0 42.0 enigma

/proc/cpuinfo
Informatie over de processor, zoals het type, merk, model en de performance.

root@dm7000 ~ # cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : STB04xxx
clock : 252MHz
revision : 8.209 (pvr 4181 08d1)
bogomips : 250.88
machine : Dream Multimedia TV Dreambox
plb bus clock : 63MHz

/proc/interrupts : Laat zien welke interrupts er in gebruik zijn

root@dm7000 ~ # cat /proc/interrupts
CPU0
1: 33803163 IBM UIC Level dmx
2: 1738 IBM UIC Level audio
3: 274876 IBM UIC Level mpeg
7: 27391 IBM UIC Level pvr
8: 2509441 IBM UIC Level card
9: 2922158 IBM UIC Level IBM IIC
10: 2 IBM UIC Level IBM IIC
11: 127528 IBM UIC Level GPTC
16: 992074 IBM UIC Level card
18: 0 IBM UIC Edge ohci_hcd
25: 137130 IBM UIC Edge ide0
28: 3283082 IBM UIC Level eth0
29: 5 IBM UIC Edge fp
BAD: 1

/proc/ioports : Welke I/O poorten op het moment in gebruik zijn

/proc/kmsg : Kernel meldingen. (Een lange lijst meldingen die ook via SySlog kunnen uitgevoerd worden.)

/proc/net : SUBDIRECTORY met informatie over het netwerk

/proc/loadavg : De gemiddelde belasting van het systeem. De eerste drie getallen meten de CPU belasting van de afgelopen één minuut, vijf minuten en 10 minutes respectievelijk. Het getal staat voor het aantal processen dat gemiddeld in de rij staat om uitgevoerd te worden. In een systeem met één processor is dat 1 bij 100% belasting, bij een systeem met twee processors is dat 2. Er wordt ook rekening gehouden met processen die op invoer/uitvoer wachten (IO). Hoe kleiner het getal, hoe beter. Daarnaast staat het aantal lopende processen tegenover het totaal aantal (slapende) processen. Het laatste nummer tenslotte toont het PID van de laatste taak die gelopen heeft. (Het commando TOP laat deze cijfers ook zien)
Radio luisteren:

root@dm7000 ~ # cat /proc/loadavg
1.28 1.38 1.35 1/58 7967

Radio luisteren en tegelijk SAT-FIND functie aan:

root@dm7000 ~ # cat /proc/loadavg
2.63 1.84 1.48 1/57 7998

/proc/meminfo : Informatie over geheugengebruik, zowel fysiek als swap
/proc/stat : Diverse statistieken over het systeem
/proc/uptime : Hoelang het systeem al ingeschakeld is
/proc/version : De kernelversie

bronnen:
doc.nl.linux.org
redhat.activeventure.com

Leave a Comment