Dreambox linux commando’s : processen

Dit zijn linuxcommando’s (bruikbaar op de dreambox) waarmee we via telnet kunnen zien waarmee de box bezig is.

ps
Met “ps” zien we welke processen er lopen.

ps -ag
Met “ps -ag” zien we alle processen.

Console uitvoer van ps op de dreambox 7000 met Gemini image

kill {PID}
Met “kill” kunnen een proces volgens PID stoppen.
voorbeeld: kill 1012

killall {PROCESS NAAM}
Met “killall” kunnen we alle processen met een bepaalde naam stoppen.
voordeeld: killall enigma

top
Met “top” roepen we een overzicht op van alle lopende processen met daarbij informatie over CPU load en geheugen.

Console uitvoer van top op de dreambox 7000 met Gemini image

Leave a Comment