Category Archives: Devices

Marmitek IP Robocam 21 via VLC player

Published by:

The Marmitek IP Robocam 21 ( Art No 9833 ) is a wireless, remote controletabel pan tilt, indoor camera. (link)

Watching the stream via the web is easy, just surf to the IP cam’s IP-address. Marmitek even has a complete suite (UltraView) to combine many camera’s, record the picture etc. But just looking at the video in VLC ( or any media player ) is tricky and virtually undocumented.

The IP Robocam 21 can deliver MPEG4,MPEG and 3GPP video. Here is how to get it working in VLC.

Open VLC, goto “media”, choose Open Network. Choose the RSTP protocol and copy paste this adress into the addressbar:

rtsp://admin:admin@x.x.x.x/mpeg4 ( where x.x.x.x is the IP address of the IP cam, usualy something like 192.168.0.3 and where admin is the username of the adminisrator who has “admin” as the password all which you can change in the setup of the IP cam via the web )

Mpeg4 video : rtsp://admin:admin@x.x.x.x/mpeg4
3gp video: rtsp://admin:admin@x.x.x.x/3gp
Mjpeg video: rtsp://admin:admin@x.x.x.x/mjpeg

To MOVE the camera: (port is the portnumber used to access the webcam over http like in: http://x.x.x.x:port . Usualy 80 )
down : http://x.x.x.x:port/admin/ptctl.cgi?move=down
up : http://x.x.x.x:port/admin/ptctl.cgi?move=up
left : http://x.x.x.x:port/admin/ptctl.cgi?move=left
right : http://x.x.x.x:port/admin/ptctl.cgi?move=right

I will post more tricks as I learn about them in the future.

Dreambox DM 8000 reviews en test

Published by:

Review Dr Dish (Duits)

Interface

Dit is een uitgebreide review van de Dreambox in het Duitse blad SatVision. ( Duits ) (vind hier een vertaling in het Engels van hetzelfde artikel)

Links naar USER reviews :

  • The box runs very smooth and is also faster than the DM800 because of the faster processor. link
  • Dreambox DM 8000 draad in het Sat4all forum: link
  • [DM800HD] Twijfel tussen DM800 of DM8000 aanschaffen : link
  • The max res of the box is 1080i : link

Alternatief voor de Dreambox, De Kathrein UFS910 :

  • De Kathrein UFS910 met “Dreambox” achtige software. link
  • Engels Kathrein forum: link
  • Duits Kathrein forum: link
  • intern sharen met Kathrein?: link
  • review op Sateelites.co.uk: link
  • review op satplaza: link

Een dealer die beide ontvangers aanbiedt kan misschien op meer vragen antwoorden: Altsat (Aalst – België)

Het /proc bestandssysteem op de dreambox

Published by:

De /proc directory is een (virtueel) bestandssysteem dat denkbeeldige bestanden bevat met informatie over het systeem en de processen die er op draaien. Het bestaat niet op een disk, maar wordt “on the fly” gecreëerd door de kernel. We kunnen de structuur zien met ls /proc en we kunnen specifieke bestanden lezen met cat , bvb cat /proc/uptime (geeft de tijd dat het systeem operationeel is).

Een aantal specifieke toepassingen met proc op de dreambox:

/proc/{PID}
Een directory met bestanden die informatie bevatten over het proces met nummer {PID}. Elk proces heeft een directory onder /proc waarvan de naam gelijk is aan het {PID} PID = proces identificatie nummer. Vind PID’s via ls /proc of via het programma top.

Uitvoer van top (PID in vet):

Mem: 29604K used, 424K free, 0K shrd, 1404K buff, 4264K cached
Load average: 1.12, 1.27, 1.36 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
13733 root S 1832 13720 31.1 6.1 cammy
8076 root R 712 8056 7.7 2.3 top
13676 root S 12M 303 0.0 42.0 enigma
13691 root S 12M 13676 0.0 42.0 enigma

/proc/cpuinfo
Informatie over de processor, zoals het type, merk, model en de performance.

root@dm7000 ~ # cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : STB04xxx
clock : 252MHz
revision : 8.209 (pvr 4181 08d1)
bogomips : 250.88
machine : Dream Multimedia TV Dreambox
plb bus clock : 63MHz

/proc/interrupts : Laat zien welke interrupts er in gebruik zijn

root@dm7000 ~ # cat /proc/interrupts
CPU0
1: 33803163 IBM UIC Level dmx
2: 1738 IBM UIC Level audio
3: 274876 IBM UIC Level mpeg
7: 27391 IBM UIC Level pvr
8: 2509441 IBM UIC Level card
9: 2922158 IBM UIC Level IBM IIC
10: 2 IBM UIC Level IBM IIC
11: 127528 IBM UIC Level GPTC
16: 992074 IBM UIC Level card
18: 0 IBM UIC Edge ohci_hcd
25: 137130 IBM UIC Edge ide0
28: 3283082 IBM UIC Level eth0
29: 5 IBM UIC Edge fp
BAD: 1

/proc/ioports : Welke I/O poorten op het moment in gebruik zijn

/proc/kmsg : Kernel meldingen. (Een lange lijst meldingen die ook via SySlog kunnen uitgevoerd worden.)

/proc/net : SUBDIRECTORY met informatie over het netwerk

/proc/loadavg : De gemiddelde belasting van het systeem. De eerste drie getallen meten de CPU belasting van de afgelopen één minuut, vijf minuten en 10 minutes respectievelijk. Het getal staat voor het aantal processen dat gemiddeld in de rij staat om uitgevoerd te worden. In een systeem met één processor is dat 1 bij 100% belasting, bij een systeem met twee processors is dat 2. Er wordt ook rekening gehouden met processen die op invoer/uitvoer wachten (IO). Hoe kleiner het getal, hoe beter. Daarnaast staat het aantal lopende processen tegenover het totaal aantal (slapende) processen. Het laatste nummer tenslotte toont het PID van de laatste taak die gelopen heeft. (Het commando TOP laat deze cijfers ook zien)
Radio luisteren:

root@dm7000 ~ # cat /proc/loadavg
1.28 1.38 1.35 1/58 7967

Radio luisteren en tegelijk SAT-FIND functie aan:

root@dm7000 ~ # cat /proc/loadavg
2.63 1.84 1.48 1/57 7998

/proc/meminfo : Informatie over geheugengebruik, zowel fysiek als swap
/proc/stat : Diverse statistieken over het systeem
/proc/uptime : Hoelang het systeem al ingeschakeld is
/proc/version : De kernelversie

bronnen:
doc.nl.linux.org
redhat.activeventure.com

Dreambox linux commando’s : processen

Published by:

Dit zijn linuxcommando’s (bruikbaar op de dreambox) waarmee we via telnet kunnen zien waarmee de box bezig is.

ps
Met “ps” zien we welke processen er lopen.

ps -ag
Met “ps -ag” zien we alle processen.

Console uitvoer van ps op de dreambox 7000 met Gemini image

kill {PID}
Met “kill” kunnen een proces volgens PID stoppen.
voorbeeld: kill 1012

killall {PROCESS NAAM}
Met “killall” kunnen we alle processen met een bepaalde naam stoppen.
voordeeld: killall enigma

top
Met “top” roepen we een overzicht op van alle lopende processen met daarbij informatie over CPU load en geheugen.

Console uitvoer van top op de dreambox 7000 met Gemini image